Είσοδος μελών  Newsletter  Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του INFORMNewsleter 01
Newsleter 02

Newsleter 03
» Φωτογραφικό αρχείο
Συζήτηση των μελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και της ομάδας του έργου INFORM για την πρόοδο του έργου στην 2η συνάντηση στις εγκαταστάσεις του Tμήματος Δασοπονίας στην Δράμα, 12-13/6/2012Συζήτηση των μελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και της ομάδας του έργου INFORM για την πρόοδο του έργου στην 2η συνάντηση στις εγκαταστάσεις του Tμήματος Δασοπονίας στην Δράμα, 12-13/6/2012Η κ. Lorenza Colletti στο γραφείο του έργου INFORM στις εγκαταστάσεις του Tμήματος Δασοπονίας στην 2η συνάντηση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης του έργου στην Δράμα, 12-13 Ιουνίου 2012Συζήτηση των μελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και της ομάδας του έργου INFORM για την πρόοδο του έργου στην 2η συνάντηση στις εγκαταστάσεις του Tμήματος Δασοπονίας στην Δράμα, 12-13/6/2012Τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης του έργου INFORM αξιολογούν την πρόοδο του έργου, 12-13 Ιουνίου 2012, ΔράμαΣυζήτηση των μελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και της ομάδας του έργου INFORM για την πρόοδο του έργου στην 2η συνάντηση στις εγκαταστάσεις του Tμήματος Δασοπονίας στην Δράμα, 12-13/6/2012Συζήτηση των μελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και της ομάδας του έργου INFORM για την πρόοδο του έργου στην 2η συνάντηση στις εγκαταστάσεις του Tμήματος Δασοπονίας στην Δράμα, 12-13/6/2012Συζήτηση των μελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και της ομάδας του έργου INFORM για την πρόοδο του έργου στην 2η συνάντηση στις εγκαταστάσεις του Tμήματος Δασοπονίας στην Δράμα, 12-13/6/2012Συζήτηση των μελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και της ομάδας του έργου INFORM για την πρόοδο του έργου στην 2η συνάντηση στις εγκαταστάσεις του Tμήματος Δασοπονίας στην Δράμα, 12-13/6/2012Συζήτηση των μελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και της ομάδας του έργου INFORM για την πρόοδο του έργου στην 2η συνάντηση στις εγκαταστάσεις του Tμήματος Δασοπονίας στην Δράμα, 12-13/6/2012Συζήτηση των μελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και της ομάδας του έργου INFORM για την πρόοδο του έργου στην 2η συνάντηση στις εγκαταστάσεις του Tμήματος Δασοπονίας στην Δράμα, 12-13/6/2012Συζήτηση των μελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και της ομάδας του έργου INFORM για την πρόοδο του έργου στην 2η συνάντηση στις εγκαταστάσεις του Tμήματος Δασοπονίας στην Δράμα, 12-13/6/2012Συζήτηση των μελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και της ομάδας του έργου INFORM για την πρόοδο του έργου στην 2η συνάντηση στις εγκαταστάσεις του Tμήματος Δασοπονίας στην Δράμα, 12-13/6/2012Τα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης του έργου INFORM αξιολογούν την πρόοδο του έργου, 12-13 Ιουνίου 2012, ΔράμαΤα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης του έργου INFORM αξιολογούν την πρόοδο του έργου, 12-13 Ιουνίου 2012, ΔράμαΤα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης του έργου INFORM αξιολογούν την πρόοδο του έργου, 12-13 Ιουνίου 2012, ΔράμαΤα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης του έργου INFORM αξιολογούν την πρόοδο του έργου, 12-13 Ιουνίου 2012, ΔράμαΤα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης του έργου INFORM αξιολογούν την πρόοδο του έργου, 12-13 Ιουνίου 2012, ΔράμαΤα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης του έργου INFORM αξιολογούν την πρόοδο του έργου, 12-13 Ιουνίου 2012, ΔράμαΑναμνηστική φωτογραφία της ομάδας του έργου INFORM και των μελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης του έργου στο τέλος της 2η συνάντησης στην Δράμα, 12-13 Ιουνίου 2012Αναμνηστική φωτογραφία της ομάδας του έργου INFORM και των μελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης του έργου στο τέλος της 2η συνάντησης στην Δράμα, 12-13 Ιουνίου 2012
» Συνδέσεις - links


Follow us