Είσοδος μελών  Newsletter  Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του INFORMNewsleter 01
Newsleter 02

Newsleter 03
» Φωτογραφικό αρχείο
Η κ. Βασιλικής Καζάνα παρουσιάζει το έργο INFORM στα μέλη του Τοπικού Διακυβερνητικού Συμβουλίου Δασών Θάσου, 11 Ιουλίου 2013, Αίθουσα Καλογερικού, Λιμένας, ΘάσοςΗ κ. Βασιλικής Καζάνα παρουσιάζει το έργο INFORM στα μέλη του Τοπικού Διακυβερνητικού Συμβουλίου Δασών Θάσου, 11 Ιουλίου 2013, Αίθουσα Καλογερικού, Λιμένας, ΘάσοςΟμαδική φωτογραφία από την πρώτη συνάντηση των μελών του Τοπικού Διακυβερνητικού Συμβουλίου Δασών Θάσου, 11 Ιουλίου 2013, Αίθουσα Καλογερικού, Λιμένας, ΘάσοςΗ κ. Βασιλική Καζάνα παρουσιάζει τον ρόλο και τη λειτουργία του Τοπικού Διακυβερνητικού Συμβουλίου Δασών Θάσου στα μέλη του, 11 Ιουλίου 2013, Αίθουσα Καλογερικού, Λιμένας, ΘάσοςΟ κ. Δημήτρης Ράπτης παρουσιάζει την πιλοτική περιοχή μελέτης Θάσου στα μέλη του Τοπικού Διακυβερνητικού Συμβουλίου Δασών Θάσου, 11 Ιουλίου 2013, Αίθουσα Καλογερικού, Λιμένας, ΘάσοςΚαταγραφή των ευκαιριών που υπάρχουν στην περιοχή μελέτης Θάσου για ανάπτυξη και διαχείριση, 1η συνάντηση ΤΔΣΔ Θάσου, 11 Ιουλίου 2013, Αίθουσα Καλογερικού, Λιμένας, ΘάσοςΚαταγραφή των ευκαιριών που υπάρχουν στην περιοχή μελέτης Θάσου για ανάπτυξη και διαχείριση, 1η συνάντηση ΤΔΣΔ Θάσου, 11 Ιουλίου 2013, Αίθουσα Καλογερικού, Λιμένας, ΘάσοςΕποικοδομητική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του Συμβουλίου και της ομάδας του έργου, 1η συνάντηση ΤΔΣΔ Θάσου, 11 Ιουλίου 2013, Αίθουσα Καλογερικού, Λιμένας, ΘάσοςΗ κ. Βασιλική Καζάνα παρουσιάζει τον ρόλο και τη λειτουργία του Τοπικού Διακυβερνητικού Συμβουλίου Δασών Θάσου στα μέλη του, 11 Ιουλίου 2013, Αίθουσα Καλογερικού, Λιμένας, ΘάσοςΕποικοδομητική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του Συμβουλίου και της ομάδας του έργου, 1η συνάντηση ΤΔΣΔ Θάσου, 11 Ιουλίου 2013, Αίθουσα Καλογερικού, Λιμένας, ΘάσοςΕποικοδομητική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών του Συμβουλίου και της ομάδας του έργου, 1η συνάντηση ΤΔΣΔ Θάσου, 11 Ιουλίου 2013, Αίθουσα Καλογερικού, Λιμένας, ΘάσοςΣυζήτηση για το τι θα πρέπει να επιδιώκεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την ανάπτυξη και διαχείριση της περιοχής μελέτης, 1η συνάντηση ΤΔΣΔ Θάσου, 11 Ιουλίου 2013, Λιμένας, ΘάσοςΣυζήτηση για το τι θα πρέπει να επιδιώκεται από τις αρμόδιες υπηρεσίες για την ανάπτυξη και διαχείριση της περιοχής μελέτης, 1η συνάντηση ΤΔΣΔ Θάσου, 11 Ιουλίου 2013, Λιμένας, Θάσος
» Συνδέσεις - links


Follow us