Είσοδος μελών  Newsletter  Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του INFORMNewsleter 01
Newsleter 02

Newsleter 03
» Φωτογραφικό αρχείο
Συζήτηση των μελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και της ομάδας του έργου INFORM για την πρόοδο του έργου στην 1η συνάντηση στις εγκαταστάσεις του Tμήματος Δασοπονίας στην Δράμα, 21-23 Μαρτίου Συζήτηση των μελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και της ομάδας του έργου INFORM για την πρόοδο του έργου στην 1η συνάντηση στις εγκαταστάσεις του Tμήματος Δασοπονίας στην Δράμα, 21-23 Μαρτίου Η κ. Lorenza Colletti στο γραφείο του έργου INFORM στις εγκαταστάσεις του Tμήματος Δασοπονίας στην 1η συνάντηση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης του έργου στην Δράμα, 21-23 Μαρτίου 2011Η κ. Lorenza Colletti στο γραφείο του έργου INFORM στις εγκαταστάσεις του Tμήματος Δασοπονίας στην 1η συνάντηση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης του έργου στην Δράμα, 21-23 Μαρτίου 2011Η κ. Αθηνά Μουρμούρη στο γραφείο του έργου INFORM στις εγκαταστάσεις του Tμήματος Δασοπονίας στην 1η συνάντηση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης του έργου στην Δράμα, 21-23 Μαρτίου 2011Συζήτηση της κ. Αθηνά Μουρμούρη με την κ. Βασιλική Καζάνα για το έργο INFORM στην 1η συνάντηση της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης του έργου στην Δράμα, 21-23 Μαρτίου 2011Συζήτηση των μελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και της ομάδας του έργου INFORM για την πρόοδο του έργου στην 1η συνάντηση στις εγκαταστάσεις του Tμήματος Δασοπονίας στην Δράμα, 21-23/3/2011Συζήτηση των μελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και της ομάδας του έργου INFORM για την πρόοδο του έργου στην 1η συνάντηση στις εγκαταστάσεις του Tμήματος Δασοπονίας στην Δράμα, 21-23/3/2011Συζήτηση των μελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και της ομάδας του έργου INFORM για την πρόοδο του έργου στην 1η συνάντηση στις εγκαταστάσεις του Tμήματος Δασοπονίας στην Δράμα, 21-23/3/2011Συζήτηση των μελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και της ομάδας του έργου INFORM για την πρόοδο του έργου στην 1η συνάντηση στις εγκαταστάσεις του Tμήματος Δασοπονίας στην Δράμα, 21-23/3/2011Συζήτηση των μελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και της ομάδας του έργου INFORM για την πρόοδο του έργου στην 1η συνάντηση στις εγκαταστάσεις του Tμήματος Δασοπονίας στην Δράμα, 21-23/3/2011Συζήτηση των μελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και της ομάδας του έργου INFORM για την πρόοδο του έργου στην 1η συνάντηση στις εγκαταστάσεις του Tμήματος Δασοπονίας στην Δράμα, 21-23/3/2011Συζήτηση των μελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και της ομάδας του έργου INFORM για την πρόοδο του έργου στην 1η συνάντηση στις εγκαταστάσεις του Tμήματος Δασοπονίας στην Δράμα, 21-23/3/2011Συζήτηση των μελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και της ομάδας του έργου INFORM για την πρόοδο του έργου στην 1η συνάντηση στις εγκαταστάσεις του Tμήματος Δασοπονίας στην Δράμα, 21-23/3/2011Συζήτηση των μελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και της ομάδας του έργου INFORM για την πρόοδο του έργου στην 1η συνάντηση στις εγκαταστάσεις του Tμήματος Δασοπονίας στην Δράμα, 21-23/3/2011Συζήτηση των μελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και της ομάδας του έργου INFORM για την πρόοδο του έργου στην 1η συνάντηση στις εγκαταστάσεις του Tμήματος Δασοπονίας στην Δράμα, 21-23/3/2011Συζήτηση των μελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και της ομάδας του έργου INFORM για την πρόοδο του έργου στην 1η συνάντηση στις εγκαταστάσεις του Tμήματος Δασοπονίας στην Δράμα, 21-23/3/2011Συζήτηση των μελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης και της ομάδας του έργου INFORM για την πρόοδο του έργου στην 1η συνάντηση στις εγκαταστάσεις του Tμήματος Δασοπονίας στην Δράμα, 21-23/3/2011Η ομάδα του έργου INFORM προσέφερε τοπικά παραδοσιακά προϊόντα στα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης του έργου στο τέλος της 1η συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην Δράμα, 21-23 Μαρτίου 2011Η ομάδα του έργου INFORM προσέφερε τοπικά παραδοσιακά προϊόντα στα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης του έργου στο τέλος της 1η συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην Δράμα, 21-23 Μαρτίου 2011Η ομάδα του έργου INFORM προσέφερε τοπικά παραδοσιακά προϊόντα στα μέλη της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης του έργου στο τέλος της 1η συνάντησης που πραγματοποιήθηκε στην Δράμα, 21-23 Μαρτίου 2011Αναμνηστική φωτογραφία της ομάδας του έργου INFORM και των μελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης του έργου στο τέλος της 1η συνάντησης στην Δράμα, 21-23 Μαρτίου 2011Αναμνηστική φωτογραφία της ομάδας του έργου INFORM και των μελών της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης του έργου στο τέλος της 1η συνάντησης στην Δράμα, 21-23 Μαρτίου 2011
» Συνδέσεις - links


Follow us