Είσοδος μελών  Newsletter  Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του INFORMNewsleter 01
Newsleter 02

Newsleter 03
» Φωτογραφικό αρχείο
Παρουσίαση των κοινών διατάξεων του έργου INFORM από την κ. Χριστίνα Μαρούλη, Astrale Monitoring Expert, κατά τη διάρκεια της πρώτης της επίσκεψης στα μέλη της ομάδας του έργου στην Δράμα, 6-7/5/2010Παρουσίαση των κοινών διατάξεων του έργου INFORM από την κ. Χριστίνα Μαρούλη, Astrale Monitoring Expert, κατά τη διάρκεια της πρώτης της επίσκεψης στα μέλη της ομάδας του έργου στην Δράμα, 6-7/5/2010Παρουσίαση των κοινών διατάξεων του έργου INFORM από την κ. Χριστίνα Μαρούλη, Astrale Monitoring Expert, κατά τη διάρκεια της πρώτης της επίσκεψης στα μέλη της ομάδας του έργου στην Δράμα, 6-7/5/2010Συνάντηση με μέλη του Δασαρχείου Κάτω Νευροκοπίου στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας κατά τη διάρκεια της πρώτης επίσκεψης της κ. Χριστίνα Μαρούλη, Astrale Monitoring Expert, 6-7 Μαΐου 2010Συνάντηση με μέλη του Δασαρχείου Κάτω Νευροκοπίου στο Κάτω Νευροκόπι Δράμας κατά τη διάρκεια της πρώτης επίσκεψης της κ. Χριστίνα Μαρούλη, Astrale Monitoring Expert, 6-7 Μαΐου 2010Επίσκεψη στην πιλοτική περιοχή μελέτης Δημοσίου Δάσους Δυτικής & Νοτιοδυτικής Λεκάνης Κ. Νευροκοπίου, κατά τη διάρκεια της 1ης επίσκεψης της κ. Χριστίνα Μαρούλη, Astrale Monitoring Expert, 6-7/5/2010Επίσκεψη στην πιλοτική περιοχή μελέτης Δημοσίου Δάσους Δυτικής & Νοτιοδυτικής Λεκάνης Κ. Νευροκοπίου, κατά τη διάρκεια της 1ης επίσκεψης της κ. Χριστίνα Μαρούλη, Astrale Monitoring Expert, 6-7/5/2010Επίσκεψη στην πιλοτική περιοχή μελέτης Δημοσίου Δάσους Δυτικής & Νοτιοδυτικής Λεκάνης Κ. Νευροκοπίου, κατά τη διάρκεια της 1ης επίσκεψης της κ. Χριστίνα Μαρούλη, Astrale Monitoring Expert, 6-7/5/2010Επίσκεψη στην πιλοτική περιοχή μελέτης Δημοσίου Δάσους Δυτικής & Νοτιοδυτικής Λεκάνης Κ. Νευροκοπίου, κατά τη διάρκεια της 1ης επίσκεψης της κ. Χριστίνα Μαρούλη, Astrale Monitoring Expert, 6-7/5/2010Επίσκεψη στην πιλοτική περιοχή μελέτης Δημοσίου Δάσους Δυτικής & Νοτιοδυτικής Λεκάνης Κ. Νευροκοπίου, κατά τη διάρκεια της 1ης επίσκεψης της κ. Χριστίνα Μαρούλη, Astrale Monitoring Expert, 6-7/5/2010Επίσκεψη στην πιλοτική περιοχή μελέτης Δημοσίου Δάσους Δυτικής & Νοτιοδυτικής Λεκάνης Κ. Νευροκοπίου, κατά τη διάρκεια της 1ης επίσκεψης της κ. Χριστίνα Μαρούλη, Astrale Monitoring Expert, 6-7/5/2010Επίσκεψη στην πιλοτική περιοχή μελέτης Δημοσίου Δάσους Δυτικής & Νοτιοδυτικής Λεκάνης Κ. Νευροκοπίου, κατά τη διάρκεια της 1ης επίσκεψης της κ. Χριστίνα Μαρούλη, Astrale Monitoring Expert, 6-7/5/2010Επίσκεψη στην πιλοτική περιοχή μελέτης Δημοσίου Δάσους Δυτικής & Νοτιοδυτικής Λεκάνης Κ. Νευροκοπίου, κατά τη διάρκεια της 1ης επίσκεψης της κ. Χριστίνα Μαρούλη, Astrale Monitoring Expert, 6-7/5/2010Επίσκεψη στην πιλοτική περιοχή μελέτης Δημοσίου Δάσους Δυτικής & Νοτιοδυτικής Λεκάνης Κ. Νευροκοπίου, κατά τη διάρκεια της 1ης επίσκεψης της κ. Χριστίνα Μαρούλη, Astrale Monitoring Expert, 6-7/5/2010Επίσκεψη στην πιλοτική περιοχή μελέτης Δημοσίου Δάσους Δυτικής & Νοτιοδυτικής Λεκάνης Κ. Νευροκοπίου, κατά τη διάρκεια της 1ης επίσκεψης της κ. Χριστίνα Μαρούλη, Astrale Monitoring Expert, 6-7/5/2010Επίσκεψη στην πιλοτική περιοχή μελέτης Δημοσίου Δάσους Δυτικής & Νοτιοδυτικής Λεκάνης Κ. Νευροκοπίου, κατά τη διάρκεια της 1ης επίσκεψης της κ. Χριστίνα Μαρούλη, Astrale Monitoring Expert, 6-7/5/2010Επίσκεψη στην πιλοτική περιοχή μελέτης Δημοσίου Δάσους Δυτικής & Νοτιοδυτικής Λεκάνης Κ. Νευροκοπίου, κατά τη διάρκεια της 1ης επίσκεψης της κ. Χριστίνα Μαρούλη, Astrale Monitoring Expert, 6-7/5/2010Η κ. Βασιλική Καζάνα, μέλος της ομάδας του έργου INFORM, με τον κ. Μιχαήλ Μαναρίδη, δασολόγο στο Δασαρχείο Κ. Νευροκοπίου στην πιλοτική περιοχή μελέτης Δημοσίου Δάσους Κ. Νευροκοπίου, 6-7 Μαΐου 2010Η κ. Χριστίνα Μαρούλη, Astrale Monitoring Expert, με τον κ. Αναστάσιο Τσιτλακίδη, Δασάρχη Κ. Νευροκοπίου στην πιλοτική περιοχή μελέτης Δημοσίου Δάσους Κ. Νευροκοπίου, 6-7 Μαΐου 2010Ο κ. Αναστάσιος Τσιτλακίδης, Δασάρχης Κ. Νευροκοπίου, εξηγεί τις συνθήκες που επικρατούν στην συγκεκριμένη συστάδα της πιλοτικής περιοχής μελέτης Δημοσίου Δάσους Κ. Νευροκοπίου, 6-7 Μαΐου 2010Ο κ. Αναστάσιος Τσιτλακίδης, Δασάρχης Κ. Νευροκοπίου, εξηγεί τις συνθήκες που επικρατούν στην συγκεκριμένη συστάδα της πιλοτικής περιοχής μελέτης Δημοσίου Δάσους Κ. Νευροκοπίου, 6-7 Μαΐου 2010Πιλοτική περιοχή μελέτης Δημοσίου Δάσους Δυτικής και Νοτιοδυτικής Λεκάνης Κάτω Νευροκοπίου, 6-7 Μαΐου 2010Πιλοτική περιοχή μελέτης Δημοσίου Δάσους Δυτικής και Νοτιοδυτικής Λεκάνης Κάτω Νευροκοπίου, 6-7 Μαΐου 2010Πιλοτική περιοχή μελέτης Δημοσίου Δάσους Δυτικής και Νοτιοδυτικής Λεκάνης Κάτω Νευροκοπίου, 6-7 Μαΐου 2010Πιλοτική περιοχή μελέτης Δημοσίου Δάσους Δυτικής και Νοτιοδυτικής Λεκάνης Κάτω Νευροκοπίου, 6-7 Μαΐου 2010Επίσκεψη στο τελωνείο Εξοχής Δράμας στα σύνορα με τη Βουλγαρία κατά τη διάρκεια της πρώτης επίσκεψης της κ. Χριστίνα Μαρούλη, Astrale Monitoring Expert, 6-7 Μαΐου 2010Γεύμα σε ταβέρνα του Κάτω Νευροκοπίου στο τέλος της πρώτης επίσκεψης της κ. Χριστίνα Μαρούλη, Astrale Monitoring Expert, 6-7 Μαΐου 2010
» Συνδέσεις - links


Follow us