Είσοδος μελών  Newsletter  Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του INFORMNewsleter 01
Newsleter 02

Newsleter 03
» Φωτογραφικό αρχείο
Οικονομικός έλεγχος του έργου INFORM από την κ. Παρασκευή Τσουρουνάκη, υπεύθυνη οικονομικού ελέγχου προγραμμάτων LIFE, 7-8 Μαΐου 2012, ΔράμαΠαρουσίαση της προόδου των δράσεων του έργου INFORM κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των εκπροσώπων της μονάδας LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 7-8 Μαΐου 2012, ΔράμαΠαρουσίαση της προόδου των δράσεων του έργου INFORM κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των εκπροσώπων της μονάδας LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 7-8 Μαΐου 2012, ΔράμαΟικονομικός έλεγχος του έργου INFORM από την κ. Παρασκευή Τσουρουνάκη, υπεύθυνη οικονομικού ελέγχου προγραμμάτων LIFE, 7-8 Μαΐου 2012, ΔράμαΕπίσκεψη στο δασαρχείο Θάσου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των εκπροσώπων της μονάδας LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 7-8 Μαΐου 2012Επίσκεψη στο δασαρχείο Θάσου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των εκπροσώπων της μονάδας LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 7-8 Μαΐου 2012Επίσκεψη στο δασαρχείο Θάσου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των εκπροσώπων της μονάδας LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 7-8 Μαΐου 2012Επίσκεψη στην πιλοτική περιοχή μελέτης Θάσου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των εκπροσώπων της μονάδας LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 7-8 Μαΐου 2012Επίσκεψη στην πιλοτική περιοχή μελέτης Θάσου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των εκπροσώπων της μονάδας LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 7-8 Μαΐου 2012Επίσκεψη στην πιλοτική περιοχή μελέτης Θάσου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των εκπροσώπων της μονάδας LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 7-8 Μαΐου 2012Επίσκεψη στην πιλοτική περιοχή μελέτης Θάσου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των εκπροσώπων της μονάδας LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 7-8 Μαΐου 2012Επίσκεψη στην πιλοτική περιοχή μελέτης Θάσου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των εκπροσώπων της μονάδας LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 7-8 Μαΐου 2012Μπροστά στην πινακίδα του έργου INFORM στην πιλοτική περιοχή μελέτης Θάσου κατά τη διάρκεια της επίσκεψης των εκπροσώπων της μονάδας LIFE της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 7-8 Μαΐου 2012
» Συνδέσεις - links


Follow us