Είσοδος μελών  Newsletter  Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του INFORMNewsleter 01
Newsleter 02

Newsleter 03
» 2η Συνάντηση Εργασίας της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης του έργου INFORM, 12-13 Ιουνίου 2012

Τα μέλη της επιτροπής εξωτερικής αξιολόγησης του έργου INFORM, κ. Lorenza Colletti, Διεθύντρια του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της Ιταλικής Δασικής Υπηρεσίας στην Ρώμη, κ. Αθηνά Μουρμούρη, Γενική Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και κ. Θεόδωρος Οικονόμου, Πρόεδρος της Ένωσης Δασοκτημόνων Ελλάδας,  πραγματοποίησαν την 2η συνάντηση εργασίας τους στις 12 & 13 Ιουνίου 2012 στις εγκαταστάσεις του Tμήματος Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Καβάλας, στη Δράμα [Πρόγραμμα Εργασίας]. Σκοπός της συνάντησης εργασίας ήταν η αξιολόγηση των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2011,  δεύτερο έτος υλοποίησης του έργου INFORM, ως προς την επίτευξη των στόχων του έργου, αλλά και η παροχή συμβουλών για την βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου. Κατά την διάρκεια της συνάντησης εργασίας τα μέλης της επιτροπής αφού ενημερώθηκαν για την πρόοδο του έργου από την Υπεύθυνη του έργου κ. Καζάνα Βασιλική, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΤΕΙ και τα μέλη της ομάδας του έργου ολοκήρωσαν την αξιολόγηση του έργου για το έτος 2011 και προχώρησαν στην σύνταξη της σχετικής έκθεσης.

Φωτογραφίες  από τις εργασίες της 2ης συνάντησης της επιτροπής εξωτερικής αξιολόγησης του έργου INFORM έχουν αναρτηθεί στη σελίδα «Φωτογραφικό Αρχείο».


Ημερομηνία Δημιουργίας:
14/06/2012

» Συνδέσεις - links


Follow us