Είσοδος μελών  Newsletter  Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του INFORMNewsleter 01
Newsleter 02

Newsleter 03
» ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΑΣΗ Υπουργική Διάσκεψη για την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη 
Η προστασία και η αειφόρος διαχείριση των δασών της Ευρώπης απαιτεί μια σταθερή και αποτελεσματική πλατφόρμα για τη συνεκτική ανάπτυξη και εφαρμογή της πολιτικής. Ως εκ τούτου, οι ευρωπαίοι υπουργοί αρμόδιοι για τα δάση πήραν την ιστορική απόφαση για την έναρξη διαπραγματεύσεων για μια νομικά δεσμευτική συμφωνία για τα δάση. Ενέκριναν επίσης τους Ευρωπαϊκούς στόχους για το 2020 για τα δάση. Η απόφαση ελήφθη στην Υπουργική Διάσκεψη για την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη (MCPFE), η οποία
είχε συγκληθεί, στις 14-16 Ιουνίου στο Όσλο της Νορβηγίας.


Ημερομηνία Δημιουργίας:
17/06/2011

» Συνδέσεις - links


Follow us