Είσοδος μελών  Newsletter  Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του INFORMNewsleter 01
Newsleter 02

Newsleter 03
» ΕΥΡΩΠΑΪΚΑ ΔΑΣΗ Υπουργική Διάσκεψη για την Προστασία των Δασών στην Ευρώπη στο Όσλο της Νορβηγίας
Στη διάσκεψη του Όσλο, θα συμετέχουν οι υπουργοί που είναι αρμόδιοι για τα δάση, καθώς και εκπρόσωποι υψηλού επιπέδου από 46 χώρες και την Ευρωπαϊκή Ένωση  για να λάβουν αποφάσεις που αποσκοπούν στη διατήρηση των δασών και τη διαφύλαξη του περιβάλλοντος, τα κοινωνικά και οικονομικά οφέλη τους για τις σημερινές και τις μελλοντικές γενιές
http://www.foresteurope2011.org/
Ημερομηνία Δημιουργίας:
25/05/2011

» Συνδέσεις - links


Follow us