Είσοδος μελών  Newsletter  Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του INFORMNewsleter 01
Newsleter 02

Newsleter 03
» 3η Συνάντηση Εργασίας της Επιτροπής Εξωτερικής Αξιολόγησης του έργου INFORM, 17-18 Μαρτίου 2014
Τα μέλη της επιτροπής εξωτερικής αξιολόγησης του έργου INFORM, κ. Lorenza Colletti, Διεθύντρια του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της Ιταλικής Δασικής Υπηρεσίας στην Ρώμη, κ. Αθηνά Μουρμούρη, Γενική Διευθύντρια της Διεύθυνσης Πολεοδομίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και κ. Θεόδωρος Οικονόμου, Πρόεδρος της Ένωσης Δασοκτημόνων Ελλάδας,  πραγματοποίησαν την 3η συνάντηση εργασίας τους στις 17 & 18 Μαρτίου 2014 στις εγκαταστάσεις του Tμήματος Δασοπονίας & Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, στη Δράμα. Σκοπός της συνάντησης εργασίας ήταν η αξιολόγηση των δράσεων που πραγματοποιήθηκαν το 2012 και το πρώτο εξάμηνο του 2013, έτη υλοποίησης του έργου INFORM, ως προς την επίτευξη των στόχων του έργου, αλλά και η παροχή συμβουλών για την βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου. Κατά την διάρκεια της συνάντησης εργασίας τα μέλης της επιτροπής αφού ενημερώθηκαν για την πρόοδο του έργου από την Υπεύθυνη του έργου κ. Καζάνα Βασιλική, Καθηγήτρια ΤΕΙ και τα μέλη της ομάδας του έργου ολοκήρωσαν την αξιολόγηση του έργου για την περίοδο των 18 μηνών και προχώρησαν στην σύνταξη της σχετικής έκθεσης.

Φωτογραφίες από τις εργασίες της 3ης συνάντησης της επιτροπής εξωτερικής αξιολόγησης του έργου INFORM έχουν αναρτηθεί στη σελίδα «Φωτογραφικό Αρχείο».


Ημερομηνία Δημιουργίας:
19/03/2014

» Συνδέσεις - links


Follow us