Είσοδος μελών  Newsletter  Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του INFORMNewsleter 01
Newsleter 02

Newsleter 03
» 2η Συνάντηση Τοπικού Διακυβερνητικού Συμβουλίου Θάσου

Θα πραγματοποιηθεί στο Λιμένα της Θάσου η 2η συνάντηση του Τοπικού Διακυβερνητικού Συμβουλίου Δασών Δημοτικού Δάσους Θάσου που δημιουργήθηκε στα πλαίσια του έργου INFORM.  Η χρηματοδότηση του έργου INFORM προέρχεται από το  Ευρωπαϊκό πρόγραμμα LIFE και την Ειδική Γραμματεία Δασών του ΥΠΕΚΑ και υλοποιείται από το Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος Δράμας του ΤΕΙ Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, με επιστημονική υπεύθυνη την Καθηγήτρια ΤΕΙ κ. Βασιλική Καζάνα.

 Με το έργο INFORM επιδιώκεται να δημιουργηθεί ένα σύστημα πληροφοριών για σχεδιασμό, εκτίμηση και παρακολούθηση της  συνολικής αειφορίας  της διαχείρισης των δασών & δασικών εκτάσεων σε εθνικό και τοπικό επίπεδο.  Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται συγκεκριμένα εργαλεία εκτίμησης που είναι ειδικά προσαρμοσμένα στα Μεσογειακά δασικά οικοσυστήματα.  Στα πλαίσια του έργου επίσης για πρώτη φορά στην Ελλάδα δημιουργούνται πρότυποι θεσμοί διαβούλευσης για την αειφορική διαχείριση των δασών & δασικών εκτάσεων τόσο σε εθνικό επίπεδο, όπως το Εθνικό Διακυβερνητικό Συμβούλιο Δασών, όσο και σε τοπικό επίπεδο, όπως το Τοπικό Διακυβερνητικό Συμβούλιο Δασών Δημοτικού Δάσους Θάσου.

Ειδικότερα, μέσω του θεσμού των  Τοπικών Διακυβερνητικών Συμβουλίων Δασών δίνεται η δυνατότητα στους φορείς που έχουν συγκεκριμένα τοπικά ενδιαφέροντα στα δάση αναφοράς να συμμετέχουν ενεργά  και να παρακολουθούν τον σχεδιασμό της αειφορικής ανάπτυξης και  διαχείρισής των δασών της περιοχής τους.

Οι εργασίες του Τοπικού Διακυβερνητικού Συμβουλίου Δασών της Θάσου θα λάβουν χώρα στις 26 Σεπτεμβρίου 2014 στο Καλογερικό στο Λιμένα Θάσου από 10.00 πμ – 13.30 μμ. Τηλέφωνα επικοινωνίας για το έργο INFORM 2521 0 60422, 2521 0 60441, 2521 0 60460, κινητό 6955580160. Πληροφορίες για το έργο επίσης στην ιστοσελίδα www.inform-life.gr


Ημερομηνία Δημιουργίας:
24/09/2014

» Συνδέσεις - links


Follow us