Είσοδος μελών  Newsletter  Εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο του INFORMNewsleter 01
Newsleter 02

Newsleter 03
» Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Η ομάδα συντονισμού του έργου INFORM ανακοινώνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για παροχή υπηρεσιών ειδικών επιστημόνων στο Εθνικό Διακυβερνητικό Συμβούλιο για τα Δάση που θα λειτουργήσει στα πλαίσια του έργου στα ακόλουθα γνωστικά πεδία:

- Δασική Οικολογία

- Δασοκομική

- Δασική Εδαφολογία

- Δάση και νερό

- Δάση και κλιματική αλλαγή

- Δασική αναψυχή

- Βιοτικές και αβιοτικές ζημίες δασών

- Δασική Διαχείριση

- Λιβαδική οικολογία & διαχείριση

- Κοινωνικές & Οικονομικές λειτουργίες των δασών

Οι ειδικοί που θα κληθούν να παρέχουν υπηρεσίες στο Εθνικό Διακυβερνητικό Συμβούλιο για τα δάση πρέπει να διαθέτουν σημαντική επαγγελματική εμπειρία ακαδημαϊκή και πεδίου.  Προβλέπεται αποζημίωση και έξοδα παράστασης για την συμμετοχή τους στις εργασίες του Συμβουλίου. Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους μέχρι 20 Ιανουαρίου 2011 αποστέλλοντας βιογραφικό σημείωμα στην συντονίστρια του έργου κ. Βασιλική Καζάνα, Αναπλ. Καθηγήτρια ΤΕΙ στην ηλεκτρονική διεύθυνση: vkazana@teikav.edu.gr ή συμπληρώνοντας την ειδική φόρμα στην ιστοσελίδα του έργου: www.inform-life.gr


Ημερομηνία Δημιουργίας:
29/12/2011

» Συνδέσεις - links


Follow us